Sökord
Kategori
Location
Filter by Amenities:

8 Results Found

Sortera efter

värmdö kyrka
Värmdö kyrka, Värmdö NV, Värmdö, Sverige

Värmdö kyrka är Stockholms skärgårds äldsta och enda medeltida kyrka. För att vara en uppländsk medeltidskyrka är den ovanligt stor, vilket avspeglar att den var...

gustavsbergs kyrka
Gustavsbergs kyrka, Värmdö, Sverige

Gustavsbergs kyrka ligger på en kulle "mitt i byn" vid Farstavikens innersta del. Kyrkan byggdes åren 1904-1906 och invigdes första söndagen i Advent år 1907....

djurö kyrka
Djurö kyrka, Värmdö, Sverige

Historik Djurö kyrka invigdes år 1683 av kyrkoherde Ericus Noraeus. Rådman Joseph Månsson var intiativtagare till kyrkobygget och när dog år 1682 var bygget i full...

möja kyrka
Möja Kyrka, Möja, Sverige

Kyrkobyggnaden Möja kyrka är från 1768 och uppfördes av byggmästare Carl Örn. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med sakristia i norr, vapenhus i söder och...

nämdö kyrka
Nämdö Kyrka, Nämdö, Sverige

Nämdö kyrka är byggd i trä i enkel nygotik och invigdes hösten 1876. Ritningarna gjordes av byggmästare Gustaf Blomqvist och bearbetades av arkitekten John Smedberg....

sandhamns kapell
Sandhamn, Sweden

Historik Kapellet invigdes 1935 av ärkebiskop Erling Eidem och byggdes under ledning av byggmästare Petrus Carlsson. Kapell och inventarier Kapellet är byggt av vitmålat trä och består av...

ingarö kyrka
Ingarö kyrka, Värmdö SV, Sverige

Ingarö kyrka är en väldigt fin liten kyrka som tidigare kallades Pilhamns kapell stod färdigt 1792. Friherre Anders Cederström lät bygga detta "bönehus" till sina...

Fredriksborgs Hotell fästningen
Fredriksborgs fästning, Värmdö, Sverige

Fredriksborgs fästning är en befästningsanläggning på Värmdö vid Oxdjupet, inloppet till Stockholm. Fästningen och de kringliggande byggnaderna var en del av det försvar som byggdes...