Dokumentbanken

I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat, med rast- och grillplatser. Här nedan hittar du några dokument och kartor som kan vara till din hjälp när du vill ta dig ut i naturen.

Allemansrätten

Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är därför angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att tillämpa den med omtanke.

Men osäkerheten om vad allemansrätten innebär är ofta stor. Svensk lagstiftning nämner endast mycket övergripande allas tillgång till och ansvar för naturen. Naturvårdsverket ser det därför som en viktig uppgift att informera om allemansrättens innebörd – rättigheter såväl som skyldigheter.

Här laddar du ner en översikt författad av professorn, f d justitierådet Bertil Bengtsson. Boken kan vara till hjälp för alla som på olika sätt kommer i kontakt med naturturism och friluftsliv.