Vill du synas på Visit Värmdö?

Har du verksamhet som riktar sig till besökare, lokala eller långväga? Välkommen att vara med på hemsidan! Skicka in ditt material till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Du som aktör inom besöksnäringen i Värmdö är mycket välkommen att vara med på vår webbportal för Visit Värmdö. Webbportalen är en informationskälla för allt som våra besökare behöver, boende, mat, aktiviteter, evenemang m.m.

För att göra portalen så innehållsrik som möjligt vill vi att alla aktörer håller sitt material uppdaterat, sina bilder, evenemangstips m.m. Vi hjälper dig gärna!

I webbportalen kan du lägga upp

  • information om din verksamhet och öppettider.
  • länkar till din egen hemsida
  • bilder från din verksamhet
  • erbjudanden och paket
  • evenemang som du anordnar
Välkommen att synas på vår gemensamma webbportal för besöksnäringen i Värmdö!

Så här gör du!

  • Betala din medlemsavgift samt webbavgift

  • Kontakta oss

    Vi hjälper dig att lägga upp din verksamhet och behöver text och bilder från dig. Klicka här för att mejla oss så återkommer vi med information.

Finansiering av webbportalen

Vår webbportal är gemensam för hela besöksnäringen och därför är också finansieringen gemensam. Det innebär att från våren 2013 kommer deltagaravgiften per kalenderår för företag vara 1000 kr, gäller dock inte ideella verksamheter. Denna kostnad faktureras under våren från Visit Värmdö Ideell Förening. Visit Värmdö tar ekonomiskt ansvar för systemkostnader, övergripande redaktionsarbete m.m