Background Image
Ingarö, Sweden

Ta en promenad! Lär om historien och njut av naturen.

Stigen går längs Farleden Kolström och passerar delvis genom Ingarö gamla Sockencentrum som Riksantikvarieämbetet definierat som en miljö av rikshistoriskt intresse. Stigen är 1,7 km lång och går från Ingarö Kyrka till Dyviken.

Största delen av stigen är lättgången. Av kartan framstår dessutom var den är tillgänglighetsanpassad. Tre översiktsskyltar och 7 enskilda skyltar ger information om platserna.

  1. Ingarö Sockencentrum
  2. Ingarö Kyrka och klockstapel
  3. Farleden Kolström
  4. Kulturplats Pilhamn med Hembygdsmuseet, Klockaregården, Kulturladan, Kulturträdgården
  5. Skogen – Trollskogen
  6. Gamla Brunn – Lövhamra Gravfält
  7. Varvsholmen

Hitta till Kulturstigen:

Med bil: Åk Ingarövägen och ta vänster på Ingarö Kyrkväg. Parkering finns vid entrén till Ingarö Kyrka

Med buss: Ingaröbussarna stannar vid hållplats Ingarö Kyrka

No Reviews

Post a Comment

Write a Review

Ingarö, Sweden

Get Directions